PASCH-Schulen: Taiwan

National Feng Shang Senior High School
Feng Shang Senior High School
130 Sec 2, Kuang Fu Rd.
Feng Shan, Kaohsiung 830
Taiwan
principal@fssh@khc.edu.tw
www.fssh.khc.edu.tw
www.pasch-net.de/par/spo/asi/tai/de3305968.htm
National FengHsin Senior High School
National FengHsin Senior High School
257 Hsinfu Rd
Feng Shang, Kaohsiung 830
Taiwan
www.fhsh.khc.edu.tw
Deutsche Schule Taipei
Deutsche Schule Taipei, TES Deutsche Sektion
Swire European Campus, No. 31 JianYe Road, Yangmingshan
Taipei 11193
Taiwan R.O.C.
DeutscheSchuleTaipei@gmx.de
www.taipeieuropeanschool.com/gs/page.php?page_id=200
www.pasch-net.de/par/spo/asi/tai/de3339401.htm
Taipei Jingmei Girls High School
Taipei Jingmei Girls High School
312 Sec 2, Musin Road
Taipei 116
Taiwan
www.cmgsh.tp.edu.tw
www.pasch-net.de/par/spo/asi/tai/de3309791.htm
Taipei Municipal Jianguo High School
Taipei Municipal Jianguo High School
56 Nan Hai Road,
Taipei 100
Taiwan
ckhsu@ck.tp.edu.tw
www.ck.tp.edu.tw
www.pasch-net.de/par/spo/asi/tai/de3310301.htm
Taipei Municipal Zhong Shan Girls High School
Taipei Municipal Zhong Shan Girls High School
141 Chang An East Rd. Sec 2
Taipei 104
Taiwan
lilien7338@tp.edu.tw
www.csghs.tp.edu.tw
www.pasch-net.de/par/spo/asi/tai/de3328209.htm
Karte mit Adressen drucken
zurück zur Länderauswahl